Att planera ett projekt utförligt är A och O för en lyckad slutprodukt. Planeringen medför att hela utvecklingsprocessen tas i beaktning innan den påbörjas och därmed undviks upprepningar längre fram i projektet – vilket leder till att projektet håller sin tidplan.

 

Organisation
Vi är medvetna om att alla företag utgår från sitt sätt att arbeta. Vi anpassar oss och tillsammans bestämmer vi vem som gör vad. Tydlighet är viktigt.

Milstolpar
Projektet har ett antal viktiga kontrollpunkter. När sker internrapportering, certifiering, avstämningar och mässor? När måste det finnas bilder till marknadsmaterial etc? Här sätter vi nivån på projektet.

Aktivitetsplan
Vi har ett gemensamt mål och nu bryter vi ner projektet i delaktiviteter. Vad måste utföras och av vem?

Tidplan
Alla aktiviteter som utförs tar tid, oavsett om det handlar om timmar eller veckor. Tillsammans med er sätter vi tider på det som ska utföras. Trots att vi är tidigt i projektet är det viktigt att uppskatta tiderna så bra som möjligt – vi har därmed alla samma förväntningar.

Budget
Om ni önskar tittar vi på den finansiella situationen och anpassar oss så att projektets djup och produktens kostnad stämmer med era möjligheter och förväntningar.

Projektplan
Aktivitetsplan, tidplan och budget mynnar ut i en projektplan. Denna går vi igenom med er och justerar den vid behov. När vi är färdiga ser vi till att projektets genomförande stämmer med era förväntningar.

Riskanalys
Vi går igenom projektets risker och flaskhalsar. Tillsammans hittar vi lösningar som minimerar risken för att projektet blir försenat.