Konstruktion är kärnan i vårt arbete! Här förvandlas visioner och koncept till realiserbara lösningar, anpassade för dagens behov och möjligheter. Vi har långvarig erfarenhet och bred kompetens av att konstruera i en mängd olika material med specialkunskaper inom plast- och plåtkonstruktion.

 

3D-modellering
Vi är mycket skickliga på solid- och ytmodellering i en stor mängd CAD-program. Vi använder oss främst av Inventor men kan även jobba i program som Creo Pro/Engineer, Solid Works, och Auto CADmed flera.

Komponentstruktur
Ur produktion- och montagesynpunkt är komponenternas sammansättning i en applikation mycket viktig. Vi utreder denna aspekt noggrant under processens gång och ser till att din produkt blir så optimal som möjligt.

Materialval
Vi analyserar och väljer ut de lämpligaste materialen för din applikation.

Prototyper
Vi har möjlighet att ta fram prototyper i en mängd olika material och med olika metoder.
I vår välutrustade verkstad har vi 3D skrivare, CNC maskiner, samt de flesta verktyg man kan tänkas behöva.

2D-underlag
Vi erbjuder fullständiga 2D-ritningar av produkter – allt från enstaka komponenter till fullständiga produktsammansättningar.