Välkommen till SolidMind!

Har du en produkt eller idé men ingen bild att visa din kund eller behöver du hjälp att ta fram tillverkningsunderlag för din idé?

Inget projekt är för litet för oss och att leverera i tid är en självklarhet.

Vi har lång erfarenhet av mekanisk konstruktion, produkt utveckling och illustrationer och vår kreativitet och professionalism får du på köpet!

 

Visualisering

Oavsett om det gäller handskisser, 3D-animeringar, avancerade fotorenderingar eller montagebeskrivningar så har vi kunskapen och verktygen för att förmedla den bild och känsla du önskar.

Konstruktion

Konstruktion är kärnan i vårt arbete! Här förvandlas visioner och koncept till realiserbara lösningar, anpassade för dagens behov och möjligheter. Vi har långvarig erfarenhet och bred kompetens av att konstruera i en mängd olika material med specialkunskaper inom plast- och plåtkonstruktion.

Projektledning

Att planera ett projekt utförligt är A och O för en lyckad slutprodukt. Planeringen medför att hela utvecklingsprocessen tas i beaktning innan den påbörjas och därmed undviks upprepningar längre fram i projektet – vilket leder till att projektet håller sin tidplan.